Dagmar Grau

Celý život se učím a část života učím


Dlouhodobě spolupracuji s Člověkem v tísni a využila jsem možnosti zúčastnit se kurzu rozvoje demokratické kultury ve školách. Kurzu ještě předcházel můj podíl na pilotáži kritérií naplňování kompetencí žáků v rámci výchovy k demokracii pro Radu Evropy.

Jasnou volbou pro mě je pokračování v započaté činnosti a chci se podílet na nastavení procesů spojených s rozvojem demokracie ve školách.

Praha 11 je místem, kde více než třicet let žiji a cítím se tady být doma. Působila jsem i na dvou základních školách, mé tři děti jsou absolventy místních „základek“.

Svůj pracovní život považuji za bohatý. Ve školství jsem prošla řadou pracovních pozic. Od vychovatelky školní družiny přes školní inspektorku, vedoucí odboru školství, zpět za „katedru“ na střední škole. Pomáhám (a ráda) zřizovatelům škol a školských zařízení v naplňování jejich poslání, vedu několik kurzů pro veřejnou správu a samosprávu s tématy úzce spojenými se školstvím.

Učení mě naplňuje a příprava na výuku mě stále krásně vytěžuje. Přesto jsem ráda za čas, který trávím se svými dospělými dětmi, vnučkami, kamarádkami nad šálkem dobré kávy. Jsem spokojená s dobrou knížkou – s detektivkou, kterou čtu jedním dechem. Mám ráda procházky přírodou a postupné objevování krás okolí Prahy.