Workshopy a projektové dny

Efektivní komunikace a participativní řešení konfliktů školních aktérů 

Workshop pro pedagogické pracovníky 


Rozsah: 5 hodin 

Velikost skupiny: 10 účastníků 


Škola je místem, kde se protíná mnoho životních příběhů. Každý den se v ní potkávají především učitelé a děti, ale do společného prostoru přímo i nepřímo vstupují další postavy, například rodiče. Na malém prostoru tak do sebe narážejí odlišné názory, přístupy, hodnoty nebo aspirace. Každý chce pro sebe nebo své dítě / žáka to nejlepší, a pro každého je nejlepší něco jiného. To samozřejmě přináší konflikty. 

O konfliktu se někdy mluví jako o koření života. To ovšem platí jen tehdy, když se lidé nakonec domluví 

Co vám workshop nabídne? 

Základní vhled do teorie komunikace a konfliktů. Pozornost budeme věnovat porozumění bariérám, které nám někdy (někdy často) v komunikaci brání a způsobům vnímání a prožívání konfliktu. Seznámíme se s vývojovými fázemi konfliktu. Ukážeme si styly jeho řešení včetně projevů a důsledků, které zvolené cesty přináší. Vyzkoušíme si, jaké to je, když nám někdo (ne)naslouchá a jaké to je, když (ne)nasloucháme my. Představíme si několik technik podporujících efektivní komunikaci a zkusíme si je i základně procvičit. 


Projektový den pro žáky 

Rozsah: 5 hodin 

Velikost skupiny: třídní kolektiv  


Stává se Ti někdy, že někomu něco jasně říkáš, ale on to pochopí úplně jinak? Míváš občas pocit, že někdo mluví jako marťan, protože vůbec netušíš, co Ti chce říct? Zažíváš někdy, že když něco vyprávíš, ostatní úplně neposlouchají? A proč si vlastně lidé, mluvící stejným jazykem, někdy vůbec nerozumí? A dá se s tím něco dělat? 


Co Ti projektový den nabídne? 

Podíváme se trochu víc zblízka na komunikaci a konflikty. Vyzkoušíme si, jaké to je, když Ti někdo (ne)naslouchá a jaké to je, když (ne)nasloucháš Ty. Zapřemýšlíme, jak kdo vnímáme konflikty a jak se vlastně děje, že ke konfliktům dochází. Probereme, jaké volíme cesty k jejich řešení a kdy je pro nás která cesta přínosná. Povíme si o tom, jak vypadá zrcadlení, k čemu nám je parafrázování nebo co znamená umět se správně ptát. Budeme hodně mluvit, o něco víc přemýšlet, trochu kreslit, zlehounka hrát role (samozřejmě dobrovolně :)... a zcela nepozorovaně tak rozvíjet své komunikační dovednosti :). 


Poznámka pro pedagogické pracovníky: 

Projektový den rozvíjí hned několik klíčových kompetencí: komunikativní, sociální a kompetenci k řešení problémů. Zážitkový způsob vedení projektového dne podporuje vztahy v třídním kolektivu. 


Mgr. Eva Růtová 

Lektorka, metodička vzdělávání, mediátorka, programová a projektová manažerka, psychoterapeutka, konzultantka a koučka. 

Absolvovala studijní program Pedagogika, obor Andragogika a personální řízení (Mgr.), psychoterapeutický výcvik v psychoanalytické psychoterapii (850 hod.), výcvik v mediaci pro pedagogy (100 hod.) a výcvik psychoanalytického koučování (900 hod.)

Oblasti vedení lidí (vzdělávání, personální řízení, rozvoj, péče a podpora) se věnuje více než 15 let. Má zkušenost s vedením týmů, procesním a projektovým řízením a působí také jako lektorka, konzultantka, mediátorka a koučka. Zaměřuje se na osobní a kariérový rozvoj a nastavování strategií a procesů pro vedení lidí v organizaci s akcentem na její vztahovou kulturu. Zabývá se řešením konfliktů a vztahové patologie na pracovišti. Ve své soukromé praxi se věnuje individuální a párové psychoterapii a poradenství. 

Ve školství (MŠ, ZŠ, SŠ) působí v roli manažerky a metodičky vzdělávacích programů (např. Mediace ve škole na Úřadu vlády ČR, Školní mediace ve spolku Restorativní škola), metodičky, vedoucí pracovních skupin či konzultantky v oblasti kariérového poradenství a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (NPI ČR), lektorky kurzů pro pedagogy i žáky a v roli facilitátorky a mediátorky. S managementem škol spolupracuje jako konzultantka a koučka a věnuje se také supervizi řízení. V roli konzultantky a poradkyně spolupracuje také se zřizovateli škol. 

________________


Projektová výuka - Výuka v projektech


Projektová výuka: setkání praxe s praxí


Interaktivní setkání nad otázkami jako např.

Cílem setkání je, aby učitelé ve škole měli společnou slovní zásobu pro pedagogické rozhodování týkající se výuky v projektech.


Projektové plánování


Dějepis má časovou osu, Zeměpis má souřadnicové soustavy, Chemie má periodickou tabulku prvků a Projekty mají logickou rámcovou matici. Děti postupně objevují vztahové zákonitosti jednotlivých oborů, ale učitelé je musí bezpečně znát. 

Během několika hodin společně vytvoříme logickou rámcovou matici pro projekt, který učitelé sami chtějí realizovat. Osvojí si přitom základní termíny i pracovní postup tvorby LRM. Ten jim umožní, aby byl jejich projekt pevně a zároveň pružně řízený.


Projektový projektový den


Děti se potkají s živým projektovým manažerem, který jim pomůže 

Setkání má přesah do kariérového poradenství a rozvoje kompetencí žáků ke spolupráci, řešení problémů a podnikavosti. Je vhodné zejména pro žáky vyšších ročníků ZŠ.


Nikola Křístek

Učil na MŠ, ZŠ a gymnáziu. Vedl tucty kurzů pro učitele a vedení škol.

Pracoval jako projektový manažer mmj. pro mezinárodní sportovní federaci, vzdělávací organizace i Úřad vlády ČR. Vedl projekty společenské odpovědnosti řady firem.

Získal certifikaci International Project Management Association.

Projektové výuce ve spolupráci se školami se věnuje od roku 2014.