Podpora učitelů, žáků, rodičů a dalších členů školní komunity

O co jde a pro koho

Škola nejsou jenom zdi, ale hlavně lidé v ní a v jejím okolí.

O co jde?

 • o spolupráci v rámci našeho dlouhodobého programu na podpoře členů školní komunity - učitelů, žáků, rodičů, ale i dalších - a na rozvoji kultury školy

Pečovat o wellbeing školních aktérů je nezbytné v každé škole.

Pro jakou školu je spolupráce vhodná?

 • libovolný typ školy (ZŠ/SŠ/Gym)

 • škola, která se může opřít o podporu vedení a má chuť rozvíjet sebe i svou komunitu


P
řemýšlíte, jak dál, když funkční žákovský parlament už máte. S námi můžete zapojit i rodiče a učitele.

Chystáte změny? Jste ve škole noví? Pomůžeme Vám ostatní nalodit a zjistit, co kdo řeší.

Nevíte, kam dřív skočit? Zastavte se na chvilku a na základě naší nezávislé ZV promyslete, co škola nejvíc potřebuje, abyste se z toho kafemlejnku dostali.

Valí se na Vaše učitele lavina? Jsou po covidu apatičtí? Umožněte jim trochu vydechnout, vypustit a nabrat nové síly.

Naše podpora

Aby se ve škole dobře učilo, musí se v ní všichni dobře cítit.

Podpora napříč členy školní komunity

 • série setkání zástupců skupin školních aktérů pod našim odborným vedením

  • základní skupiny: učitelé s učiteli, žáci s žáky, rodiče s rodiči a členové ŠR

  • 3 kola - v každém kole 1 až 2 setkání každé základní skupiny

  • 1. kolo: podzim/zima 2022; 2. kolo: jaro 2023, 3. kolo: podzim 2023

 • více o průběhu setkání a jejich přínosech naleznete níže

Spojujeme lidi, kteří jsou spojeni se školou a chtějí se potkat.

Další podpora učitelů

 • workshop pro učitele na zvolené téma:

  1. Efektivní komunikace a participativní řešení konfliktů školních aktérů, nebo

  2. Projektová výuka - Výuka v projektech, nebo

  3. Právní gramotnost

 • možnost konzultace s expertem na dané téma

 • více o workshopech a projektových dnech naleznete zde

Děti by ve školách měly zažívat situace, které rozvíjí jejich kompetence potřebné pro život v demokracii.

Další podpora žáků

 • projektový den pro dva třídní kolektivy rámovaný zvoleným tématem viz výše

 • možnost konzultace s expertem na dané téma

Jednorázová podpora nemá pro školu obvykle dlouhodobý přínos. Je proto důležité budovat ve škole vlastní interní kapacity.

Podpora interního koordinátora spolupráce

 • pravidelná setkání s námi i koordinátory z dalších škol (sdílení, rozvoj, kontakty)

 • budování interních kapacit školy - zapojení do nastavení spolupráce mezi námi a Vaší školou; možnost této osoby profilovat se jako interní expert na téma kultury školy

 • finanční odměna až do výše 90.000 Kč (v této etapě)

Jedním z největší přínosů bývá pro školu možnost sdílet a inspirovat se na jiných školách.

Podpora školy jako celku

 • informační a plánovací schůzky s vedením školy na úvod a závěr každého kola - prostor pro sdílení či analýzu našich poznatků ze setkání, zpětnou vazbu či plánování

 • zapojení do sítě škol, které považují téma kulturu školy za klíčové - možnost stát se v budoucnu jednou z páteřních škol a prohlubovat vzájemnou spolupráci

O setkáních školních aktérů

Pro rozvoj klimatu je zásadní kvalitní podpora lidí napříč celou školou.

Jak vypadají samotná setkání?

 • obvykle on-line, případně na živo přímo ve škole - zejména s dětmi (dle dohody)

 • minimální rozsah 60 minut (dospělí), resp. 90 minut (děti); maximální rozsah 3 hodiny

 • v malých skupinkách (3 až 8 účastníků) zástupců zapojených skupin - učitelů, rodičů, žáků, členů ŠR, případně dalších (dle dohody)

 • setkáním vždy provází náš odborně vyškolený průvodce, aby byl účastníkům zajištěn komfort, bezpečí a setkání přinesla co největší užitek

Vytváříme bezpečný prostor, kde může každý hlas ze školy zaznít.

Jakým způsobem náš průvodce setkání vede?

 • klade účastníkům otázky a při tom je podporuje ve vzájemném porozumění, hlídá čas, zajišťuje bezpečné prostředí...

 • nepřináší žádné vlastní obsahy - témata, hodnocení či rady; soustředí se pouze na proces, za který odpovídá

 • dává účastníkům prostor k vyjádření, ale netlačí je k žádnému konkrétnímu výstupu; podporuje je v tom, aby svou energii směřovali konstruktivně a nebáli se za věci převzít odpovědnost (nejde tedy o sběr přání a stížností např. pro vedení školy)

 • postupuje dle naší metodiky - ta staví na tzv. formativní evaluaci, jejímž cílem není hodnotit (srovnávat), ale spíš nechat účastníky popsat věci tak, jak je vnímají, a při tom pojmenovat příležitosti/problémy, aby se pak mohli rozhodnout, zda a jak se jim chtějí věnovat; jde současně o vzdělávací a rozvojový nástroj

Škola je jako složitý stroj. Je důležité občas na chvilku zastavit a promazat kolečka.

Jakým způsobem setkání probíhají?

 • vždy zohledňujeme potřeby, situaci a očekávání účastníků, kteří přijdou, aby pro ně setkání bylo maximálně přínosné a příjemné

 • základní struktura:

  1. úvod: seznámení se, očekávání, postup, časové možnosti…

  2. tzv. mapování: analýza situace a fungování účastníků; pojmenování témat, která pro ně představují příležitost či problém

  3. výběr tématu k řešení: z témat, která vzejdou z mapování, si účastníci vyberou, čím by se chtěli zabývat

  4. tzv. akční plánování: účastníci s dopomocí průvodce plánují konkrétní kroky, které povedou k “řešení” vybraného tématu

  5. závěr: rekapitulace průběhu, zpětná vazba, plán další spolupráce...

 • výše uvedené části v ideálním případě probíhají v rámci dvou po sobě krátce následujících setkáních; v případě omezených kapacit mohou proběhnout i naráz


Příklady témat, kterými se účastníci na setkáních zabývali:

"Setkání bylo fajn, nebylo hektické. Bylo fajn si popovídat. Někdo vás vyslechne. Na to ve škole není čas." (setkání učitelů)

 • dopady covidu - krátkodobé i dlouhodobé - na chod školy; konkrétní situace

"Díky těmto setkáním jsme úspěšně vyřešili dopravu kolem školy, aniž bychom tím naštvali lidi v sousedství." (setkání ŠR)

 • nebezpečná dopravní situace v okolí školy v souvislosti s výstavbou nové budovy

"Nebýt těchto setkání, vůbec bychom se v nesešli." (setkání ŽP v době covidu)

 • fungování žákovského parlamentu, četnost jeho schůzek, role dospělých v rámci jeho zasedání...

"Díky setkání se v druhé budově nebudeme cítit jako na návštěvě. Věřím, že to přispěje ke zlepšení našich vztahů." (setkání učitelů)

 • komunikace a spolupráce učitelského sboru ve škole, která má více budov

"Po setkání už víme, kdo je členem ŠR a jaké máme kompetence." (setkání ŠR)

 • pravomoci školské rady, způsob její práce, složení atd. atp.

"Jsem ráda, že jsme si vyměnili kontakty a líbí se mi náš nápad udělat na školní zahradě pítko." (setkání ŽP)

 • nové zahradní pítko pro parné letní dny

"Na setkání jsem si uvědomil, že jako rodič mohu něco ovlivnit - můžu škole pomoct, aby něco lépe fungovalo." (setkání rodičů)

 • využívání komunikačních kanálů pro rodiče, které není jednotné a efektivní

"Oceňuji, že jsme na setkání rozebrali věci do detailů a můžu se připravit na prezentaci před setkáním ŽP." (setkání žáků)

 • zavedení třídnických hodin - konkrétní plán, jak postupovat

"Oceňuji sdílení s ostatními rodiči - nejsme v tom sami!" (setkání rodičů)

 • nejednotné platformy na zadávání úkolů, známek apod.

"Když přišel návrh na změnu TS tzv. od spodu, tak se ujal. Před tím se pro návrh dlouho nedařilo získat podporu, protože šel z vrchu, od vedení." (setkání interních koordinátorů)

 • reforma třídních schůzek - způsobu, jakým se konaly

"Je to prostor, kdy si člověk sedne a poslouchá. Slyší podněty a trápení ostatních. Je to povídání o tom, co si chci povídat. Mohu se zapojit do věcí, do kterých chci." (setkání učitelů)

 • dopady krize na Ukrajině - zejména na učitele, ale i všechny ostatní ve škole

“Sešla se tu fajn “terapeutická skupina anonymních workholiků”. Je dobré, že si s těmi věcmi člověk nemusí lámat hlavu sám. Byl bych rád, kdybychom se takhle mohli dále potkávat.” (setkání učitelů)

 • a mnohé další...


Na co jste se nás ptali?

"Naše kultura je dobrá. Kdokoli za mnou může přijít. Dveře ředitelny jsou stále otevřené. Proč bych měl ještě nabízet něco dalšího?" (ředitel, ZŠ Praha 11, říjen 2021)

 • Nehodnotíme Vaši školu ani její kulturu. Věříme, že toho pro lidi ve škole už děláte spoustu. A právě proto Vám nabízíme další nástroj podpory. Někdo si například netroufne oslovit Vás přímo. O jeho hlas pak můžete přijít. Je také jiné mluvit s nadřízeným, než s externím průvodcem, který nemá ve škole žádné zájmy. Naše zpětná vazba je zcela nezávislá, anonymní a Vy tak získáte další zdroj informací o tom, co se ve Vaší škole děje, co lidi trápí a co je pro ně důležité.

"Máme žákovský parlament. Máme schránku důvěry. Máme třídnické hodiny. Ale dlouho jsme nemohli najít něco, do čeho se zapojí i rodiče a děti, které v parlamentu nejsou. Jak zajistíte účast těchto lidí na setkání?" (ředitelé a učitelé, fokusní skupina Pečky, říjen 2021)

 • Náš přístup je opravdu velmi komplexní. Současně důvěru v nás a naše průvodce budou členové Vaší školy získávat postupně. Nejprve se tedy nejspíš opět zapojí ti aktivnější a ti, které něco trápí. Časem se přidají i ti další. Důležitá je spolupráce s interním koordinátorem, dobrá komunikace naší podpory a "bohužel" nám hraje do karet i doba - lidé dnes prostě potřebují prostor, kde se mohou trošku vypovídat a uvolnit...

"To je všechno hezké, ale pořád je to jen takové povídání. Kde jsou nějaké hmatatelné výstupy?" (ředitel, ZŠ Praha 11, únor 2022)

 • Za hmatatelné výstupy by se asi dalo považovat to, co se na setkáních naplánuje a následně zrealizuje: úprava dopravní situace kolem školy, adaptace sborovny na klubovnu, změna distribuce informací ve škole, nové zahradní pítko a mnohé další.

 • Z naší zkušenosti jsou však často cennější výstupy, které na první pohled vidět nejsou. Lidi se trošku dobijí, uvolní a mají zase chuť se do něčeho pustit, nebo prostě jen učit. Něco zažijí, něco se naučí, něco společně naplánují, na něčem se dohodnout.

 • Metodici prevence navíc potvrzují, že např. dětem často pomůže obyčejné povídání, že někdy stačí je prostě vyslechnout. A to je přesně to, co naše setkání (také) umožňují. Zpětná vazba učitelů ve vztahu k nim samým pak tento přístup potvrzuje. Nemluvě o prevenci vyhoření či jiných patologických jevů ve škole.

"Já bych rád budoval kulturu, ale musím zajistit výuku, řešit zásadní problémy. Řekněte mi, kde na to mám vzít čas?" (ředitelé napříč celou ČR :-)

 • Situace ředitelů a jejich škol je dnes mimořádně obtížná. A navíc, všichni to známe: "Musím řezat, nemám čas nabrousit pilu." Z naší zkušenosti je ale právě v ten moment, kdy se na Vás všechno sype, nejlepší se zastavit, poodstoupit, nadechnout se a ideálně s dopomocí někoho "z venku" si říct, co a jak je třeba.

 • Dokud jste v tom "kafemlejnku" je velmi obtížné nacházet efektivní řešení, která mají dlouhodobý potenciál. S námi získáte objektivní pohled ostatních ve škole - nezávislou zpětnou vazbu. To Vám může pomoct problémy řešit. A také získat podporu ostatních, protože jim dáte příležitost se zapojit. Uvidí, že Vás zajímá, co si myslí. Za nás jde tedy o investici, která se Vám vrátí! Navíc spolupráce s námi Vás bude stát jen velmi málo času. Viz sekce časový rámec níže...


Více o tom, co o setkáních řekli jejich účastníci, se dočtete níže - záložka reference.


Pracujeme s tím, kdo přijde. Řešíme jen to, co na setkání přinese. Náš názor není důležitý. My jen zajišťuje bezpečný prostor a efektivní proces.

Jaké hlavní principy při práci ctíme?

 • bezpečné prostředí pro všechny zúčastněné

 • dobrovolnost účasti i způsobu zapojení

 • nehodnocení a respekt k odlišnostem

 • nezávislost a profesionalita našich průvodců

 • diskrétnost a anonymita účastníků setkání

 • konstruktivní a věcný přístup

 • podpora převzetí odpovědnosti účastníky

 • podpora spolupráce školních aktérů mezi sebou

Přínosy a výhody spolupráce

Dobré vztahy + Silné kompetence + Funkční instituce = Dobrá kultura školy

Co spolupráce přinese škole jako celku?

 • podporu vztahů a komunikace zástupců všech skupin školní komunity

 • efektivnější fungování školních institucí od školního parlamentu po školskou radu

 • rozvoj individuálních kompetencí účastníků spolupráce

 • prevenci patologických jevů, větší odolnost a příležitost k růstu

 • nezávislou zpětnou vazbu pro vedení školy, splnění evaluační povinnosti

 • nové iniciativy a větší zapojení aktérů do života školy (větší sounáležitost)

 • budování interních kapacit v tématu (klíčové pro udržitelný rozvoj školy)

 • filtr a transformaci frustrace do konstruktivní akce; posun při řešení případných problémů

 • otevření školy komunitě a zajištění si širší podpory

 • rozvoj kultury školy jako celku - lépe připravovat děti na život v demokratické společnosti


Co je přínosem pro účastníky setkání školních aktérů?

Obvykle vyzdvihují zejména učitelé, kterým tento prostor běžně chybí a který v dnešní době tolik potřebují...

 • příležitost se na chvíli zastavit, vydechnout, uvolnit se, být vyslyšen, zjistit, že "v tom nejsem sám/sama", trošku se dobít, získat odstup od každodenního blázince a probrat v klidu s ostatními věci, na které jindy není čas...

Oceňují (nejen) plaché děti , které se jindy neprosadí. A to ani když mají závažný problém...

 • bezpečný prostor, kde může každý bez obav vyjádřit své názory, přání i obavy či ovlivnit svoje fungování ve škole (nechat svůj hlas zaznít)

Poptávají zejména rodiče, které něco trápí. Šance překlopit frustraci do konstruktivní akce.

 • možnost navázat novou spolupráci, nastartovat novou iniciativu, posílit vztahy, získat inspiraci, sdílet nápady a zjistit, jak o věci přemýšlí jiní...

Nápadů, co by se mělo, je vždy dostatek. Někdy je ale výzva zajistit jejich realizaci.

 • podpora při identifikaci příležitostí/problémů ve vztahu ke škole a i při formulování plánu změny/zajištění další podpory...

Škola může významně přispět k silnější demokracii - rozvíjet kompetence, které jsou pro život v ní klíčové.

 • rozvoj spolupráce, respektu, sounáležitosti, partnerství, empatie, naslouchání a kladení otázek, demokratického rozhodování, konstruktivního řešení problémů, plánování, schopnosti převzít odpovědnost...

Aby se člověk do něčeho zapojil, musí věřit, že to má smysl - že to jde! Tento postoj se dá osvojit jedině skrz vlastní zkušenost.

 • zážitek konstruktivní diskuze, strukturovaného procesu, plánování a realizace společného projektu vč. reflexe...


A co přinese dalším účastníkům spolupráce?

 • inspiraci a zkušenost skrz zkušené lektory workshopů a projektových dní

 • praktické nácviky v rámci workshopů vč. možnosti následných konzultací

 • expertízu v případě konzultací vybraných témat či společných sdílení

 • nové kontakty, inspiraci a zkušenosti z ostatních zapojených škol

Nikdo nebude nic hodnotit. Jenom nabídneme další pohled. Další způsob, jak Vás podpořit při rozvoji školy.

V čem spočívají hlavní výhody spolupráce?

 • jedinečná pro školu nenáročná, avšak komplexní metoda, která:

  • nabízí podporu napříč celou školní komunitou

  • je založená na výzkumu a naší dlouholeté praxi

  • je zajišťována našimi odborně vyškolenými průvodci, které i nadále metodicky vedeme

  • poskytuje školním aktérům péči, kterou si škola často nemůže zajistit sama/z vlastních zdrojů

  • je zcela diskrétní a bezpečná - školy nehodnotí, nesrovnává, ale soustředí se výhradně na jejich rozvoj (relativní posun kupředu, nikoli absolutní hodnotu), aniž by do dění ve škole jakkoli přímo vstupovala/zasahovala

 • aktuálně můžeme nabídnout až 10 školám, které nyní vybereme:

  • účast zcela zdarma

  • k tomu podpořit až 90.000 Kč interního koordinátora ze školy

Očekávání od školy

Podpora vedení a role interního koordinátora jsou pro spolupráci klíčové.

Co bude v rámci spolupráce potřeba od vedení Vaší školy?

 1. pozitivní nastavení

  • víra, že má smysl pečovat o kulturu školy a že je důležité členům školní komunity vytvářet bezpečný prostor, aby se mohli do dění ve škole zapojovat

  • přesvědčení, že takováto spolupráce zapadá do aktuální situace školy a je v souladu s její vizí

  • ochota pracovat s podněty, které ze setkání účastníků přicházejí

  • důvěra v naši profesionalitu, zkušenosti a způsob, kterým pracujeme

 2. čas

  • kapacita ředitele/ky školy (či jiné pověřené osoby z vedení) se s námi občas vidět - viz sekce "časový rámec" níže

 3. zajištění podmínek:

  • pro práci interního koordinátora - zejména morální podpora a motivace

  • pro nábor účastníků setkání - možnost využít komunikační kanály školy, prostor pro přímou komunikaci (zejména s rodiči - např. prezentace na třídních schůzkách), atd.

  • pro realizaci setkání - zejména v případě dětí (uvolnění z výuky, prostor, případná úprava rozvhu)

  • pro splnění formalit - náležitosti grantů, které spolupráci financují (zápisy do třídnice, prezenční listiny z workshopu apod.)


Jaké jsou předpoklady pro výkon role interního koordinátora?

 1. pozitivní nastavení

  • dobrovolné zapojení do spolupráce (nemáme dobrou zkušenost s tím, když je do této role někdo nucen)

  • zájem o téma rozvoje kultury školy a víra v to, že je důležité zapojovat do školního dění aktéry napříč školní komunitou

  • chuť se rozvíjet v této oblasti, ale i předávat svoje zkušenosti dál

 2. kapacita a energie na:

  • účast na schůzkách s námi a vedením školy (viz sekce "časový rámec" níže)

  • pravidelné setkávání s námi (nejméně 1x měsíčně) a průběžnou komunikaci

  • občasné setkání s ostatními koordinátory (max. 1x měsíčně)

  • vlastní koordinační a komunikační práci (viz níže)

 3. postavení ve škole

  • interní koordinátor může být kdokoli ze školní komunity; je však vhodné, aby to nebyl úplný nováček, ale naopak někdo, kdo školu i lidi v ní zná, ví, jaké jsou zvyklosti atd.

  • na základě zkušeností doporučujeme, aby to nebyl zástupce/kyně ředitele/ky - jak z důvodu časového vytížení, tak s ohledem na hierarchické postavení


Co dělá interní koordinátor spolupráce?

 1. tvoří spolu s ředitelem/kou a námi základní “tým” pro naši spolupráci

 2. pomáhá nám lépe porozumět potřebám, zvyklostem i specifikům své školy a naopak školní aktérům představuje nás a naši metodu práce

 3. přispívá k tomu, že je spolupráce maximálně efektivní a pro školu přínosná…je proto klíčovou osobou celé spolupráce, která má na její úspěch zásadní vliv

 4. jeho/její hlavní úkoly jsou:

  • komunikovat členům školní komunity, v čem spočívá naše spolupráce, jak probíhá, jaký je její smysl, dále vysvětlovat, odpovídat na otázky…

  • společně s námi zajišťovat účastníky setkání - osobní komunikace, využití komunikačních kanálů školy atd.

  • pomáhat při organizaci setkání - zejména otázka termínů, případně prostor apod.

  • podporovat a propojovat zástupce jednotlivých skupin vč. vedení, mají-li o to zájem

Přihlášení a časový rámec

Zaujalo Vás to? Tak neváhejte! Máme jen 10 míst!

Jak se přihlásit?

 • vyplňte tento formulář

 • pokud bude Vaše škola vybrána, obrátíme se na Vás


Pokud máte jakékoli otázky:

 • obraťte se na nás přímo skrz kontakty níže


Časový rámec 1. etapy spolupráce:*

2022:
08/09: dokončení příprav "ředitel" (a ideálně i IK): účast na společné schůzce ředitelů

10: ostrý start "ředitel" a IK: úvodní schůzka s námi u Vás ve škole

11/12: 1. kolo setkání aktérů IK: práce na zajištění účastníků a koordinace setkání

2023:
01/02: 1. kolo - dokončení IK: koordinace setkání, podpora komunikace...
"ředitel" a IK: schůzka s námi na přelomu 1. a 2. kola

02-05: 2. kolo setkání aktérů IK: koordinace setkání, podpora komunikace...
workshop pro učitele
IK: pomoc s organizací workshopu
projektové dny žáci
IK: pomoc s organizací projektových dní
konzultace s experty

05/06: 2. kolo - dokončení "ředitel" a IK: schůzka s námi na přelomu 2. a 3. kola

09/10: 3. kolo setkání aktérů IK: koordinace setkání, podpora komunikace...

10/11: uzavření této etapy "ředitel" a IK: schůzka s námi - uzavření a další plány

*) legenda:

 • jde o základní rámec - snahu postihnout klíčové milníky a zejména náročnost pro ředitele

 • ředitel = ředitel/ka či jiná osoba, která má potřebný mandát zastupovat v této věci školu (např. zástupce apod.)

 • IK = interní koordinátor/ka ze školy

 • schůzky probíhají on-line, není-li uvedeno jinak, trvají obvykle 90 minut

 • tato etapa spolupráce je podpořena z Operačního programu Praha – pól růstu ČR skrz projekt "Rozvoj demokratické kultury ve školách v Praze" reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002082

Kontakt a něco o nás

Od roku 2009 podporujeme učitele. Teď máme konečně účinný nástroj, který je i pro ostatní školní aktéry.

Kontakt na nás:


Náš příběh

 1. Začali jsme v roce 2009 na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2014 jsme se přesunuli do Prahy na Fakultu humanitních studií UK a v roce 2020 zahájili synergickou činnost neziskové organizace.

 2. Od svého založení se zabýváme otázkou dlouhodobého rozvoje občanského vzdělávání v ČR na všech úrovních:

 3. V letech 2016 až 2018 jsme působili spolu s CEDU jako odborný a metodický garant Pokusného ověřování OV na školách (realizoval NÚV). Při tom jsme získali cenné zkušenosti ze spolupráce s učiteli a řediteli při rozvoji demokratické kultury na 21 pilotních školách. Klíčovým zjištěním pro nás bylo poznání, že pro úspěšný rozvoj kultury školy nestačí jen podpora vedení školy a pedagogů, ale že je zapotřebí i podpora externího průvodce, který školu tímto procesem provází.

 4. V roce 2018 jsme proto spustili dlouhodobý vzdělávací program Rozvoj kultury školy (dříve "Rozvoj demokratické kultury ve školách), v rámci kterého od roku 2019 připravujeme teoreticky i prakticky externí průvodce pro rozvoj kultury školy.

 5. V letech 2020 - 2021 jsme odpilotovali na 13 školách naši unikátní metodu - celoškolní přístup na podporu učitelů, žáků, rodičů a dalších členů školní komunity a rozvoj kultury školy. Při jeho vývoji jsme vyšli nejen z našich předešlých zkušeností, ale i ze zahraničních cest (Ukrajina, Norsko, Velká Británie), výzkumu a konzultací s našimi předními experty.

 6. Právě teď vybíráme pro spolupráci v nové etapě 10 škol z Prahy :-)


Naši průvodci

 • stránka o nás/záložka průvodci

Reference

"Díky setkání mám chuť dále pokračovat. Poslední období mne totiž dost semlelo. Trošku mne to nakopává jít dál a bojovat."
Učitelka, ZŠ Květnového Vítězství, prosinec 2021

"Setkání mě mile překvapilo. Moc se mi sem nechtělo. Dotkli jsme se širokého spektra. Jsem ráda, že máme vcelku podobný pohled. Řešíme podobné problémy."
Rodič, ZŠ Chodov, únor 2021

"Každý nápad se tu cení."
Ján, 5. třída, ZŠ Mikulova, leden 2022

"Díky těmto setkáním jsme naplánovali zútulnění naší sborovny. V běžném shonu před tím se nám nedařilo si k ničemu, co není pro školu naprosto nezbytné, pořádně sednout. Dříve sborovna sloužila jako průchoďák. Teď z ní máme obýváček - prostor, kde se učitelé rádi zastaví a popovídají si.

Na dalším setkání chceme probrat, jak prostor ještě využít, a naplánovat, jaké akce tu organizovat. Přáli bychom si vedle pracovní části i společenskou část, aby se učitelé potkávali i jinde než náhodně na chodbách. Vztahy jsou pro školu také důležité."
Jiří Blahout, zástupce ředitelky, ZŠ s RVJ K Milíčovu, únor 2022

"Nedovedl jsem si moc představit, co tady budeme 3 hodiny dělat. A nakonec bychom tady mohli být klidně déle. [...] Je to prostor i pro formulaci vlastních myšlenek. Jsem připraven se školou pohnout."
Rodič, ZŠ Chodov, únor 2021

"Díky našim setkáním se nám rozjel žákovský parlament.
Interní koordinátorka, ZŠ Chodov, březen 2022

“Tady si dovolím vyslovit návrhy, které bych si na zasedání parlamentu vyslovit nedovolil. Bál bych se, že tam to pro ostatní není téma.”
Ondra, žák 6. třídy, člen žákovského parlamentu, ZŠ Chodov

“Přijde mi dobré, že se tu přemýšlí o věcech, o kterých by se jinak nepřemýšlelo. Takový brainstorming. Občas na něco narazíme a něco se vyřeší.”
Daniela Maříková, učitelka, ZŠ s RVJ K Milíčovu, únor 2022

Nepotřebujeme beton, potřebujeme se posouvat, rozvíjet...tohle nás stmelilo."
Interní koordinátorka, ZŠ Chodov, březen 2022

"Jsem ráda, že jsem zjistila, co se děje s výstupy metodických skupin. [...] A také jsem vás ráda viděla. Je dobré chvilku jen sedět, nepéct cukroví a nemazat svačinu."
Učitelka, ZŠ Květnového Vítězství, prosinec 2021

“Je to příjemný prostor, kde můžeme řešit věci, na které jinak v běžném provozu školy není čas. Vznikají tu zajímavé nápady. Myslím, že by z nich mohlo určitě něco dobrého vzejít.”
Anna Vrbová, učitelka, ZŠ s RVJ K Milíčovu, únor 2022

"Rád jsem se o škole něco dozvěděl. Moc šancí jsem zatím neměl. Rád jsem poznal jiné rodiče. [...] Děkuji za otevřenost."
Rodič, ZŠ Chodov, únor 2021

"Mám dobrý pocit z přátelské diskuze. O všem se tu dá mluvit, i když máme jiný názor. Máme stejný cíl - aby se dětem ve škole líbilo."
Účastník setkání ŠR, ZŠ K Milíčovu, leden 2022

"Líbilo se mi, že jsme konkrétně plánovali, bylo to super! Že jste se zeptali na všechno."
Alžběta, 4. třída, ZŠ Mikulova, leden 2022

“Je super, že jsme se tady začali bavit o žákovském parlamentu. Díky tomu jsme získali více pochopení pro to, jakým výzvám čelí. Jde o téma, které bychom asi jinak neotevřeli. Na to je ten prostor tady fakt dobrý.”
Daniela Maříková, učitelka, ZŠ s RVJ K Milíčovu, únor 2022

"Líbil se mi čas ke strukturovanému zamyšlení nad otázkami, nad kterými se obvykle nepozastavuji. [...] Těším se na příště!"
Rodič, ZŠ Chodov, únor 2021

"Oceňuji, že si tady můžeme říct všechno."
Nely, 4. třída, ZŠ Mikulova, leden 2022

"Rád bych ve škole více podporoval tento způsob sdílení a setkávání. Více informovat, ladit očekávání a motivovat k zapojení"
Rodič, ZŠ Chodov, březen 2021

“Přepadl mě pocit viny, že toho nedělám víc…ale už jen to, že tu s dalšími rodiči jsem, je vlastně velká věc. Kdokoli může na základě tohoto setkání udělat cokoli, na co se cítí - a naše situace se může do budoucna zlepšit.”
Zuzana, rodič, ZŠ Donovalská, březen 2022

"Hodně mi to pomohlo. Milé příjemné setkání."
Učitelka, ZŠ Květnového Vítězství, prosinec 2021

Přišli jsme tady na způsob, jak informovat o výstupech z parlamentu. Napadlo nás, že se budou každé pondělí hlásit rozhlasem. Děti už tak nemusí obíhat.“
Interní koordinátor, jaro 2022

"Skvělá spolupráce s externím průvodcem."
Jiří Blahout, zástupce ředitelky školy, ZŠ K Milíčovu, leden 2022

Stejně se potřebujeme setkat. A tady ta setkání jsou dobrá příležitost. Ono nás to alespoň donutí.”
Daniela Maříková, učitelka, ZŠ s RVJ K Milíčovu, únor 2022

“Oceňuji, že jsme mohli naše návrhy rozebrat více do detailů. A že jsme na to měli dost času. Můžeme se díky tomu lépe připravit na prezentaci našeho záměru ostatním.”
Ondra, žák 6. třídy, člen žákovského parlamentu, ZŠ Chodov

“S účastníky tohoto setkání se vídáme často i jinde, ale tady mluvíme o věcech, které nás jinak ani nenapadnou. Například o věcech, které nám přijdou jako samozřejmost. Navíc se o nich bavíme jiným způsobem. A to je myslím docela přínosné.”
Zora Jeřábková, učitelka, ZŠ s RVJ K Milíčovu, únor 2022