Lucie Bilderová 

Těším se na společná objevování nových zákoutí českého školství

Devět let se věnuji lektorování různých skupin ve škole i mimo ni.

Úplně nejblíže mám k tématům spojeným se soužitím s lidmi z jiných kultur v rámci multikulturní výchovy nebo mediální výchovy. Pět let jsem spolupracovala se školami v Bosně a Hercegovině, věnovala jsem se oblasti aktivního občanství.

Ráda putuji přírodou, úplně nejraději bez mapy a tak objevuji známé krajiny nepoznaným způsobem. Mimo to se věnuji tanci, především tomu, co nemá žádnou choreografii a vytváříme ho improvizací až na místě. Průvodcování evaluací má pro mě něco z obou oblastí: je to známá krajina, kterou budeme poznávat trochu jinak a zároveň výsledek budeme tvořit dohromady, na místě (i když ne úplně improvizovaně).