Kultura školy

"Poměry, které ... dávají dospělým i nedospělým dostatečné příležitosti týkající se podílu na uspořádání jejich společného života, učení a práce" (prof Pol, 2006).

Ve školách se den co den potkávají desítky nebo také stovky lidí v různých rolích. Žáci, jejich rodiče, učitelé, nepedagogičtí pracovníci, vedení školy a další skupiny.

Mají mnoho společného, ale také odlišného. Mají mnohé společné cíle, společný prostor nebo pravidla, kterými se řídí. Mají však také často odlišné představy jak se má k cílům dojít, nebo jak má vypadat prostředí, ve kterém se jejich spolupráce odehrává.
Mají také jiné postavení, ze kterého plynou odlišné odpovědnosti. K naplnění odpovědnosti se váže pravomoc o dané věci rozhodovat. Ve škole se tak zákonitě jednotlivé skupiny školních aktérů navzájem ovlivňují, nemají stejné povinnosti a ani stejná rozhodovací práva.

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Sladění různých představ různých školních aktérů je poměrně náročný proces, kterému mohou pomoci vyškolení Průvodci evaluací.

Díky připravenému scénáři setkání školních aktérů mohou pomoci zmapovat situaci i vytvořit prostor pro řešení témat, kterým se školní aktéři chtějí věnovat.

Zájemci se na setkání, při kterém mají možnost bezpečně vyjádřit své postoje a přání, mohou hlásit na podstránce Průběh setkání.