Kultura školy

"Poměry, které ... dávají dospělým i nedospělým dostatečné příležitosti týkající se podílu na uspořádání jejich společného života, učení a práce" (prof Pol, 2006).

Ve školách se den co den potkávají desítky nebo také stovky lidí v různých rolích. Žáci, jejich rodiče, učitelé, nepedagogičtí pracovníci, vedení školy a další skupiny.

Mají mnoho společného, ale také odlišného. Mají mnohé společné cíle, společný prostor nebo pravidla, kterými se řídí. Mají však také často odlišné představy jak se má k cílům dojít, nebo jak má vypadat prostředí, ve kterém se jejich spolupráce odehrává.
Mají také jiné postavení, ze kterého plynou odlišné odpovědnosti. K naplnění odpovědnosti se váže pravomoc o dané věci rozhodovat.  Ve škole se tak zákonitě jednotlivé skupiny školních aktérů navzájem ovlivňují, nemají stejné povinnosti a ani stejná rozhodovací práva.

Sladění různých představ různých školních aktérů je poměrně náročný proces, kterému mohou pomoci vyškolení Průvodci evaluací. 

Díky připravenému scénáři setkání školních aktérů mohou pomoci zmapovat situaci i vytvořit prostor pro řešení témat, kterým se školní aktéři chtějí věnovat. 

Zájemci se na setkání, při kterém mají možnost bezpečně vyjádřit své postoje a přání,  mohou hlásit na podstránce Průběh setkání.