Arcibiskupské gymnázium

Ve formuláři prosím klikněte na skupinu, ke které patříte a se kterou byste se chtěl/a zúčastnit evaluačního setkání.

Ujistěte se, zda Vám termín setkání nekoliduje s jinou aktivitou. Hlaste se prosím nejpozději 3 dny před jeho termínem.

Modifikace na AG oproti postupu na jiných školách : setkání je jednokolové (tedy 2-3 hodiny), ale v následujících dvou letech proběhne opakovaně (pravděpodobně celkem třikrát).

Skupiny pro evaluaci


14.12.2020, PO 14:00–17:00 Učitelé (proběhlo).

21.12.2020, PO 13:00–16:00 Provozní pracovníci

05.01.2021, ÚT 17:00–19:30 Školská rada

07.01.2021, ČT 17:00–19:30 Rodiče nebo zákonní zástupci studentů školy

20.01.2021, ST 17:00–19:30 Školní poradenské pracoviště

25.01.2021, PO 17:00–19:30 Školní klub & DDM

15.02.2021, PO 15:00-16:30 Studenti - bez příslušnosti ŽRAG a/nebo peer-mediátorům

18.02.2021, ČT 09:00–10:30 Studenti - peer-mediátoři

18.02.2021, ČT 14:00–15:30 Studenti - Žákovská rada AG

Absolventi školy (termín se nenaplnil, přesto, pokud máte zájem, vyplňte formulář a budete při přípravě nového termínu osloveni napřímo)