Evaluace pro školu

Pomáháme každému hlasu ve škole, aby mohl zaznít

Tato stránka pomáhá zapojeným školám organizovat diskusní setkání jejich žáků, rodičů, učitelů a vedení školy s podporou Průvodců evaluací.

Cílem těchto setkání je zmapování příležitostí pro rozvoj spolupráce a komunikace, které povedou k posílení demokratické kultury zapojených škol.

Pokud máte zájem se zúčastnit, navštivte stránku Průběh setkání. Před přihlášením je nutné se seznámit s jejím obsahem. Prostudování všech informací Vám pravděpodobně zabere necelou hodinu.