O nás

Níže se dozvíte více o naší organizaci a o Průvodcích evaluací.

Centrum občanského vzdělávání

Centrum občanského vzdělávání Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen COV) se dlouhodobě zabývá otázkou občanské gramotnosti a demokratické kultury s cílem posilovat demokracii skrz vzdělávání. Vzniklo v roce 2009 a od té doby soustavně působí jako jediná instituce v ČR, která pokrývá tato témata na všech úrovních včetně praktické práce s cílovými skupinami učitelů, žáků a ředitelů.

V letech 2016 až 2018 COV působilo jako odborný a metodický garant Pokusného ověřování OV na školách realizovaného Národním ústavem pro vzdělávání. Při tom jsme získali cenné zkušenosti ze spolupráce s učiteli a řediteli při rozvoji demokratické kultury na 21 pilotních školách. Klíčovým zjištěním pro nás bylo poznání, že pro úspěšný rozvoj klimatu školy je zásadní podpora nejen vedení školy a pedagogů, ale i někoho, kdo v roli externího či interního průvodce školu tímto procesem provází.

V roce 2018 jsme proto spustili dlouhodobý vzdělávací program Rozvoj demokratické kultury ve školách. Jeho záměrem je přispívat k tomu, aby děti ve školách zažívaly situace, které rozvíjí jejich kompetence potřebné pro život v demokratické společnosti. Je pro nás zásadní, aby každý ve škole mohl spoluvytvářet demokratické klima a mít z něj užitek. Od roku 2019 připravujeme teoreticky a prakticky interní i externí průvodce pro rozvoj demokratické kultury školy.

Kontakt:

Ondřej Horák
Ředitel Centra občanského vzdělávání FHS UK & Centra občanského vzdělávání, z. s.
web: obcanskevzdelavani.cz
email: horak@obcanskevzdelavani.cz

Evaluační postup pro podporu demokratické kultury školy

Škola je prostor, kde více než milion občanů ČR tráví většinu svých pracovních dní. Věříme, že se tam můžeme učit všichni, děti i dospělí v různých rolích. Nejde jen o to, co se učíme, ale také v jakém prostředí. Přejeme si, aby bylo co nejvíce demokratické (co tím myslíme vysvětlujeme na stránce Demokratická kultura školy).

Evaluační postup pro demokratickou kulturu školy rozvíjíme od roku 2019. Vycházíme ze zkušeností získaných při projektu Pokusné ověřování občanského vzdělávání. Spolupracujeme při tom s několika dalšími organizacemi a experty v oblasti vzdělávání a rozvoje demokratické kultury.

Jde o kvalitativní evaluaci (pracujeme v malých skupinách se zástupci školních aktérů), která je orientována na budoucnost více než minulost. Pomocí struktury témat a otázek předkládaných Průvodcem evaluací pojmenovávají účastníci setkání svůj pohled na školní realitu a přinášejí náměty související s problémy, kterých se při tom dotknou.

Školy ani jejich aktéry při tom nehodnotíme na škále dobrý-špatný ani nesrovnáváme mezi sebou. Snažíme se povzbudit aktéry školy, aby sami pojmenovali stav kultury školy a nacházeli způsoby, jak ji dále kultivovat.

Průvodci evaluací

Rozvoji kompetencí Průvodců demokratické kultury školy se věnujeme od roku 2016.

V současné době se soustředíme především na přípravu a podporu specialistů - Průvodců evaluací.

Poskytujeme jim odbornou přípravu, konzultace, koučování a vytváříme pro ně svépomocnou komunitu.

Do současného týmu patří tito Průvodci evaluací:

Etický kodex a GDPR

Postupujeme podle Etického kodexu evaluátora zpracovaného Českou evaluační společností.

Jsme vázáni Zásadami zpracování osobních údajů (Opatření rektora Fakulty humanitních studií University Karlovy č. 16/2018)

Podporují nás

Vývoj evaluačního postupu a průvodce demokratickou kulturou podporuje soukromá filantropická nadace.

Využíváme zázemí Centra občanského vzdělávání a spolupráci s partnerskými školami a zřizovateli.

Pokud jste nenašli odpověď na svou případnou otázku, napište ji prosím do tohoto formuláře. Děkujeme a těšíme se na spolupráci.