O nás

Níže se dozvíte více o naší organizaci a o Průvodcích evaluací.

Centrum občanského vzdělávání

Centrum občanského vzdělávání (COV) se dlouhodobě zabývá otázkou občanské gramotnosti a demokratické kultury s cílem posilovat demokracii skrz vzdělávání. Svou činnost zahájilo v roce 2009 na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2014 se přesunulo do Prahy na Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy, kde od té doby působí. V roce 2020 zahájilo COV souběžnou synergickou činnost neziskové organizace.

Od svého založení se zabýváme otázkou dlouhodobého rozvoje občanského vzdělávání v ČR na všech úrovních: od práce s cílovými skupinami v terénu (školy, veřejné knihovny, NNO), přes výzkum a metodickou práci, až k síťování klíčových aktérů a koncepční práci na systémové rovině.

V letech 2016 až 2018 jsme působili jako odborný a metodický garant Pokusného ověřování OV na školách realizovaného Národním ústavem pro vzdělávání. Při tom jsme získali cenné zkušenosti ze spolupráce s učiteli a řediteli při rozvoji demokratické kultury na 21 pilotních školách. Klíčovým zjištěním pro nás bylo poznání, že pro úspěšný rozvoj klimatu školy je zásadní podpora nejen vedení školy a pedagogů, ale i někoho, kdo v roli externího či interního průvodce školu tímto procesem provází.

V roce 2018 jsme proto spustili dlouhodobý vzdělávací program Rozvoj demokratické kultury ve školách. Jeho záměrem je přispívat k tomu, aby děti ve školách zažívaly situace, které rozvíjí jejich kompetence potřebné pro život v demokratické společnosti. Je pro nás zásadní, aby každý ve škole mohl spoluvytvářet demokratické klima a mít z něj užitek. Od roku 2019 připravujeme teoreticky i prakticky interní a externí průvodce pro rozvoj demokratické kultury školy.

Kontakt:

Ondřej Horák
ředitel Centra občanského vzdělávání  FHS UK & Centra občanského vzdělávání, z. s.
web: obcanskevzdelavani.cz & www.evaluaceproskolu.cz
email: horak@obcanskevzdelavani.cz & horak@evaluaceproskolu.cz
mobil: +420 731 572 225

Postup pro podporu kultury školy

Škola je prostor, kde více než milion občanů ČR tráví většinu svých pracovních dní.  Věříme, že se tam můžeme učit všichni, děti i dospělí v různých rolích. Nejde jen o to, co se učíme, ale také v jakém prostředí. Přejeme si, aby bylo co nejvíce demokratické (co tím myslíme vysvětlujeme na stránce kultura školy).

Evaluační postup pro demokratickou kulturu školy rozvíjíme od roku 2019. Vycházíme ze zkušeností získaných při projektu Pokusné ověřování občanského vzděláváníSpolupracujeme při tom s několika dalšími organizacemi a experty v oblasti vzdělávání a rozvoje demokratické kultury.

Jde o kvalitativní evaluaci (pracujeme v malých skupinách se zástupci školních aktérů), která je orientována na budoucnost více než minulost. Pomocí struktury témat a otázek předkládaných Průvodcem evaluací pojmenovávají účastníci setkání svůj pohled na školní realitu a přinášejí náměty související s problémy, kterých se při tom dotknou.

Školy ani jejich aktéry při tom nehodnotíme na škále dobrý-špatný ani nesrovnáváme mezi sebou. Snažíme se povzbudit aktéry školy, aby sami pojmenovali stav kultury školy a nacházeli způsoby, jak ji dále kultivovat. 

Průvodci

Rozvoji kompetencí potřebných pro život v demokracii se intenzivněji věnujeme od roku 2016. 

V současné době se soustředíme především na přípravu a podporu externích průvodců setkáními k rozvoji kultury školy.

Poskytujeme jim odbornou přípravu, konzultace, koučování a vytváříme pro ně svépomocnou komunitu. 

Do našeho týmu patří tito průvodci:

Podporují nás

Vývoj celoškolního přístupu na rozvoj kultury školy a naše průvodce podporuje soukromá filantropická nadace.

Využíváme zázemí Centra občanského vzdělávání a spolupráci s partnerskými školami a zřizovateli.   

Pokud jste nenašli odpověď na svou případnou otázku, napište ji prosím do tohoto formuláře. Děkujeme a těšíme se na spolupráci.